Vejledning

Generelle regler til ansøgning om hjælp

Enkeltydelser

Særlig hjælp vedr.: Børn

Guide til Ansøgninger

 

Her finder du de forskellige hjælpeforanstaltninger og ydelser, som du har mulighed for at søge om, med henvisning til gældende lovgivninger og paragraffer.

 

Læs dem venligst grundigt igennem, således at du får alle data, samt oplysninger med, inden du skriver ansøgningen.

 

Hermed skulle det gerne blive lettere, og mere overskueligt, ikke kun at finde ud af hvilken hjælp du er berettiget til, men også hvordan du søger den, hvad du skal have med i din ansøgning, for at den bliver behandlet i første ombæring.

 

Trods disse vejledninger, stiller jeg ingen garanti for at din ansøgning går igennem, og du vil modtage det ansøgte, men husk at klage, hvis du får et afslag, inden klagefristens udløb.

 

Du er velkommen til at printe vejledningerne ud, det gør det faktisk lidt lettere.

Vælger du at kopiere og anvende vejledningerne, så SKAL dette ske under henvisning til Socialhjaelp.dk. med Link. Plagiering, uden henvisning til Socialhjaelp.dk er ikke tilladt, jf. lov om ophavsret, samt copyright.

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164796

 

Finder du ikke hvad du søger, så kontakt mig venligst HER, hvor du beskriver hvad du søger, så vil jeg hurtigst muligt, udarbejde en vejledning, til det specifikke område.

 

Disclaimer: Lovgivningen ændre sig konstant og Socialhjaelp.dk kan ikke holdes ansvarlig for lovændringer.

Hold dig opdateret, om den nyeste lovgivning og ændringer, via www.socialjura.dk som konstant bliver opdateret.

.

Held og lykke.

 

 

 

Hjælp til Tandpleje

Medicintilskud - egenbetaling.

Misbrugsbehandling (Stofmisbrug)

Misbrugsbehandling (Alkoholmisbrug)

Følg

Socialhjaelp.dk